BHC - Hrvatska preporuča ova dva hotela koja su u blizini lovišta.

 

Hotel Patria (BM)

Hotel Villa Ariston (OS)

 

 

* * * *

* * *

 

 

Udaljenost hotela od lovišta je 5 km

Udaljenost hotela od lovišta je 10 km

 

 

Smještaj preko 40 soba, apartmana, u modernim i klasičnim stilovima, opremljeni su s konekcijom na internet, klimom, mini bar, satelitskom tv, sefom itd;
Hotel nudi coctail lounge, fitness i welness, a hotelski restoran nudi domaći i internacionalni meni.

 Smještaj u sobama koje su opremljene s konekcijom na internet, klimom, mini barom, satelitskom tv, sefom itd;
Hotelski restoran nudi domaći i internacionalni meni.